ONIKIPUAN OZEL – ALEXANDER RYBAK – BASIN TOPLANTISI SONRASI (05.05.2009) – MOSKOVA

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=fvnwPWyvXuM]